Aktuálně

Pro tento školní přijímáme zakázky pro práci ve školách, chystáme besedy pro rodiče a proběhnou akreditované kurzy na školách.

Osobní zdroje v práci pedagoga I. aneb jak být nad věcí a nebrat si nic osobně.

Termín semináře: 16. listopad 2022 od 8.30 do 13.15 hod. Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, P1.905 - Karla Poláčka Seminář je pro účastníky zdarma. Termín pro přihlášení do pátku 11. listopadu 2022. Odkaz na přihlášení v pozvánce v příloze.

Přílohy: přihláška zdroje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje pořádá pro pedagogy seminář s názvem Rozvod rodičů a školní prostředí aneb máme ve třídě děti ze „sešívaných“ rodin.y

Na semináři si zodpovíme mimo jiné i otázky, zda mohu jako pedagog pomoci dítěti v nelehkém období rozvodu a po něm. Zda změna rodinného prostředí může mít vliv i na výchovně-vzdělávací proces ve škole. Jaké emoce a pocity dítě při rozpadu rodiny provází a jak s nimi pracovat. Co mohou děti prožívat v nové „sešívané“ rodině. Jak mluvit o tomto tématu s dětmi ve třídě. Dozvíte se, jaké strategie komunikace s rozvádějícími se rodiči jsou účinné. Uvedeme si příklady z praxe a bude také prostor pro vlastní otázky a zkušenosti.

Přílohy: Název přílohy č.1

KRAJSKÁ KONFERENCE K PODPOŘE DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PEDAGOGŮ

5. říjen 2022 9:00 – 15:00 Krajský úřad Královéhradeckého kraje N2.906 sál Jana Letzela (zastupitelstva)

Přílohy: Název přílohy č.1

Úzkost, strach, nemoc, úmrtí, rozvod - jak o těchto tématech s dětmi mluvit.

Ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje pořádáme pro pedagogy 1. stupně základní školy a vychovatele školní družiny seminář s názvem Úzkost, strach, nemoc, úmrtí, rozvod - jak o těchto tématech s dětmi mluvit.

Seminář se koná 30. března 2022 od 9 do 13.30 hod. a 8. dubna od 10 do 14,30 hodin na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

Anotace semináře Náročná témata jako je smrt, rozvod nesmí být tabu, ale s dětmi je nutné o těchto tématech mluvit citlivě s ohledem na jejich věk. Získáte tipy, jak k dětem přistupovat u jednotlivých témat. Dozvíte, jaké aktivity můžete použít pro tato témata v celém třídním kolektivu a jak emoce strachu a bolesti mohou ovlivnit i klima třídy. Povíme si, jakou potřebnou péči si zajistit i sami pro sebe, abychom děti byli schopni v takovém náročném období podpořit. Budeme sdílet zkušenosti a kazuistiky z praxe. Seminář bude interaktivní a očekává se aktivní účast.

Přílohy: pozvánka na seminář

Jak se „pěstují“ děti - attachment, problematika citového pouta v životě školního dítěte

Krajský úřad Královéhradeckého kraje pořádá pro pedagogy seminář s názvem "Jak se pěstují děti"

Anotace semináře:

Na prožitkovém semináři si zodpovíme otázku, zda děti svěřené do náhradní rodinné péče mohou mít odlišné chování mezi vrstevníky. Nahlédneme na rizikové projevy chování, které mohou poukazovat na existenci poruchy attachmentu a manifestovat se vzdělávacím procesu. Dozvíte se, zda porucha attachmentu se týká jen dětí z náhradních rodin. Budete seznámeni s teorií bezpečného citového pouta a získáte informace o symptomech, pokud je takové pouto narušeno.

PROHĚHLO V ON-LINE PROSTŘEDÍ a bylo určeno pro MŠ, ZŠ a psychology

Přílohy: citové pouto ve škole

Empatie - pomoc ve vztazích

Zveme Vás na interaktivní seminář, kde se mimo jiné dozvíte, jak se empatie vyvíjí. Čím mohu podpořit emoční inteligenci dítěte nejen v MŠ. Nahlédneme do možnosti pozitivních vzorů dnešních dětí. Budeme hledat odpovědi, jak vést děti k citlivosti k druhým, ale i k sobě samým.

Seminářem Vás provede psychoterapeutka Mgr.Daniela Kykalová

Termín semináře: 19.10.2021(úterý) od 16:30hod.Místo semináře: MŠ Štefcova 1125, HK(MŠ s prvky Montessori)

Pozvánka na setkání s rodiči

.....................................................................................................................................................................................

SEŠÍVANÁ, PATCHWORKOVÁ RODINA

Máte děti z předešlého vztahu, najdete si nového partnera, který má závazek či dva.

Jak to udělat, aby taková zdánlivě nesourodá skupinka nevlastních sourozenců, tatínků, maminek spolu spolupracovala?

Jaké emoce takovou rodinu provází a jak s nimi pracovat.

Jak mluvit o tomto tématu s dětmi, aby nám rozuměli a situaci co nejlépe přijali.

Uvedeme si příklady z praxe, jak se dá toto téma zpracovat a bude také prostor pro vlastní otázky a zkušenosti.

Interaktivní workshop pod vedením psychoterapeutky a také matky, partnerka v sešívané rodině.

MŠ Štefcova, Hradec Králové, úterý 21.9.2021 v 16,30 hod.

.....................................................................................................................................................................................

Osobní zdroje v práci pedagoga I.

ZŠ Žamberk, 22.9.2021

Oblastní workshop pro ZŠ v Pardubickém kraji je prožitkový. Aktivity, kterými účastníci procházejí jim pomohou nahlédnout nejen na vlastní silné a slabé stránky, ale také vnímat osobní hranice a efektivně vynakládat své síly v životě.

Teprve máme-li v pořádku vztah k sobě, můžeme vytvářet dobré vztahy k lidem z okolí. Lektor seznámí s možnostmi, jak nahlížet a využívat vlastní silné stránky a jak zpracovat slabé stránky. Jak nalézt a využít své přednosti, dovednosti s ohledem na vlastní potřeby a potřeby žáků. Jak mohou nahlédnout na vlastní osobnost z různých úhlů pohledu, tím šetří vlastní síly a předcházejí tak syndromu vyhoření. Pracovat budou s technikami, které podporují individuální přístup k žákům a brání nedorozumění (aktivní naslouchání, upozornění na chybovost – „práce s chybou“ jako podnět k dalšímu rozvíjení). Součástí kurzu je i práce se zpětnou vazbou, hranicemi a přijetím sám sebe (technika sebereflexe).

.....................................................................................................................................................................................

Osobní zdroje v práci pedagoga II.

ZŠ Žamberk, 29.9.2021

Tento seminář svým obsahem navazuje na seminář Osobní zdroje v práci pedagoga I. a prohlubuje informace z předchozího setkání.

Oblastní workshop je prožitkový a zaměřený na seberozvoj. Aktivity, kterými účastníci procházejí, jim pomáhají nahlédnout nejen na vlastní příležitosti a hrozby, ale seznámí se i s emočními procesy, které výchovně vzdělávací proces provázejí.

Účastníci kurzu se seznámí s tím, jak nahlížet do vlastních i cizích pocitů a emocí. Budou se je učit rozlišovat. Proběhne sebereflexe v analýze vlastních zdrojů a hrozeb. Uvědomí si, jaké jsou jejich osobnostní příležitosti a možnosti jejich využití v každodenní pedagogické práci. Vcítí se do emocí vlastních i druhých. Pracovat budou s technikami v rámci individuálního přístupu k žákům. Využitím prožitkových metod v kurzu se učí druhého vnímat i z jiného úhlu pohledu.

.....................................................................................................................................................................................

BENEFIČNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 4 DOHODY A 5 DOHODA

Ve spolupráci s Rodinným centrem Litomyšl, z.s. a Smetanovým domem Litomyšl Vás srdečně zveme na divadelní benefiční představení Jaroslava Duška ČTYŘI DOHODY a to v pondělí 15.11.2021 do krásného Smetanova domu v Litomyšli. Pokračování tohoto úspěšného představení PÁTÁ DOHODA se bude konat v úterý 16.11.2021 NENÍ TLUMOČENO DO ČZJ

Vstupenky jsou ještě k objednání zde:
Jaroslav Dušek – Čtyři dohody
NÁHRADNÍ TERMÍN | Smetanův dům Litomyšl (smetanuvdum.cz)

.....................................................................................................................................................................................