Aktuálně

Pro tento školní přijímáme zakázky pro práci ve školách, chystáme besedy pro rodiče a proběhnou akreditované kurzy na školách.

KURZ „SYNDROM HODNÉ HOLKY“

[pjMožná to také znáte nebo ze svého okolí – ta vaše holčička, ta je tak hodná, vždy poslechne, pěkně si hraje, nevzteká se, všechno pěkně spapá“. Na první pohled se nám to jeví jako ideální dítě, které dělá jen samou radost rodičům a třeba i paní učitelce. A co na ten druhý pohled? Něco se Vám na tom nezdá? Nebo se v tom poznáváte nyní jako dospělá a víte, že to tak ideální není ba naopak. Tak právě pro Vás je určen tento seminář. Pro ženy, které byly hodné malé holky, ale nyní jim to přináší mnoho nesnází. Pro maminky, které mají takové dívky a přály by si, aby byly více samy sebou. Pro paní učitelky, které mají „hodné holčičky“ ve třídě a chtěly by jim pomoci ke zdravějšímu sebevědomí

Více informací v příloze

Přílohy: hodná holka podzim 2023

Přidáno/Upraveno: 10.08.2023, 09:38 hod.

Osobní zdroje v práci pedagoga I. aneb jak být nad věcí a nebrat si nic osobně.

Termín semináře: 16. listopad 2022 od 8.30 do 13.15 hod. Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, P1.905 - Karla Poláčka Seminář je pro účastníky zdarma. Termín pro přihlášení do pátku 11. listopadu 2022. Odkaz na přihlášení v pozvánce v příloze.

Přílohy: přihláška zdroje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje pořádá pro pedagogy seminář s názvem Rozvod rodičů a školní prostředí aneb máme ve třídě děti ze „sešívaných“ rodin.y

Na semináři si zodpovíme mimo jiné i otázky, zda mohu jako pedagog pomoci dítěti v nelehkém období rozvodu a po něm. Zda změna rodinného prostředí může mít vliv i na výchovně-vzdělávací proces ve škole. Jaké emoce a pocity dítě při rozpadu rodiny provází a jak s nimi pracovat. Co mohou děti prožívat v nové „sešívané“ rodině. Jak mluvit o tomto tématu s dětmi ve třídě. Dozvíte se, jaké strategie komunikace s rozvádějícími se rodiči jsou účinné. Uvedeme si příklady z praxe a bude také prostor pro vlastní otázky a zkušenosti.

Přílohy: Název přílohy č.1

KRAJSKÁ KONFERENCE K PODPOŘE DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PEDAGOGŮ

5. říjen 2022 9:00 – 15:00 Krajský úřad Královéhradeckého kraje N2.906 sál Jana Letzela (zastupitelstva)

Přílohy: Název přílohy č.1

Úzkost, strach, nemoc, úmrtí, rozvod - jak o těchto tématech s dětmi mluvit.

Ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje pořádáme pro pedagogy 1. stupně základní školy a vychovatele školní družiny seminář s názvem Úzkost, strach, nemoc, úmrtí, rozvod - jak o těchto tématech s dětmi mluvit.

Seminář se koná 30. března 2022 od 9 do 13.30 hod. a 8. dubna od 10 do 14,30 hodin na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

Anotace semináře Náročná témata jako je smrt, rozvod nesmí být tabu, ale s dětmi je nutné o těchto tématech mluvit citlivě s ohledem na jejich věk. Získáte tipy, jak k dětem přistupovat u jednotlivých témat. Dozvíte, jaké aktivity můžete použít pro tato témata v celém třídním kolektivu a jak emoce strachu a bolesti mohou ovlivnit i klima třídy. Povíme si, jakou potřebnou péči si zajistit i sami pro sebe, abychom děti byli schopni v takovém náročném období podpořit. Budeme sdílet zkušenosti a kazuistiky z praxe. Seminář bude interaktivní a očekává se aktivní účast.

Přílohy: pozvánka na seminář

Jak se „pěstují“ děti - attachment, problematika citového pouta v životě školního dítěte

Krajský úřad Královéhradeckého kraje pořádá pro pedagogy seminář s názvem "Jak se pěstují děti"

Anotace semináře:

Na prožitkovém semináři si zodpovíme otázku, zda děti svěřené do náhradní rodinné péče mohou mít odlišné chování mezi vrstevníky. Nahlédneme na rizikové projevy chování, které mohou poukazovat na existenci poruchy attachmentu a manifestovat se vzdělávacím procesu. Dozvíte se, zda porucha attachmentu se týká jen dětí z náhradních rodin. Budete seznámeni s teorií bezpečného citového pouta a získáte informace o symptomech, pokud je takové pouto narušeno.

PROHĚHLO V ON-LINE PROSTŘEDÍ a bylo určeno pro MŠ, ZŠ a psychology

Přílohy: citové pouto ve škole

Empatie - pomoc ve vztazích

Zveme Vás na interaktivní seminář, kde se mimo jiné dozvíte, jak se empatie vyvíjí. Čím mohu podpořit emoční inteligenci dítěte nejen v MŠ. Nahlédneme do možnosti pozitivních vzorů dnešních dětí. Budeme hledat odpovědi, jak vést děti k citlivosti k druhým, ale i k sobě samým.

Seminářem Vás provede psychoterapeutka Mgr.Daniela Kykalová

Termín semináře: 19.10.2021(úterý) od 16:30hod.Místo semináře: MŠ Štefcova 1125, HK(MŠ s prvky Montessori)

Pozvánka na setkání s rodiči

.....................................................................................................................................................................................

SEŠÍVANÁ, PATCHWORKOVÁ RODINA

Máte děti z předešlého vztahu, najdete si nového partnera, který má závazek či dva.

Jak to udělat, aby taková zdánlivě nesourodá skupinka nevlastních sourozenců, tatínků, maminek spolu spolupracovala?

Jaké emoce takovou rodinu provází a jak s nimi pracovat.

Jak mluvit o tomto tématu s dětmi, aby nám rozuměli a situaci co nejlépe přijali.

Uvedeme si příklady z praxe, jak se dá toto téma zpracovat a bude také prostor pro vlastní otázky a zkušenosti.

Interaktivní workshop pod vedením psychoterapeutky a také matky, partnerka v sešívané rodině.

MŠ Štefcova, Hradec Králové, úterý 21.9.2021 v 16,30 hod.

.....................................................................................................................................................................................

Osobní zdroje v práci pedagoga I.

ZŠ Žamberk, 22.9.2021

Oblastní workshop pro ZŠ v Pardubickém kraji je prožitkový. Aktivity, kterými účastníci procházejí jim pomohou nahlédnout nejen na vlastní silné a slabé stránky, ale také vnímat osobní hranice a efektivně vynakládat své síly v životě.

Teprve máme-li v pořádku vztah k sobě, můžeme vytvářet dobré vztahy k lidem z okolí. Lektor seznámí s možnostmi, jak nahlížet a využívat vlastní silné stránky a jak zpracovat slabé stránky. Jak nalézt a využít své přednosti, dovednosti s ohledem na vlastní potřeby a potřeby žáků. Jak mohou nahlédnout na vlastní osobnost z různých úhlů pohledu, tím šetří vlastní síly a předcházejí tak syndromu vyhoření. Pracovat budou s technikami, které podporují individuální přístup k žákům a brání nedorozumění (aktivní naslouchání, upozornění na chybovost – „práce s chybou“ jako podnět k dalšímu rozvíjení). Součástí kurzu je i práce se zpětnou vazbou, hranicemi a přijetím sám sebe (technika sebereflexe).

.....................................................................................................................................................................................

Osobní zdroje v práci pedagoga II.

ZŠ Žamberk, 29.9.2021

Tento seminář svým obsahem navazuje na seminář Osobní zdroje v práci pedagoga I. a prohlubuje informace z předchozího setkání.

Oblastní workshop je prožitkový a zaměřený na seberozvoj. Aktivity, kterými účastníci procházejí, jim pomáhají nahlédnout nejen na vlastní příležitosti a hrozby, ale seznámí se i s emočními procesy, které výchovně vzdělávací proces provázejí.

Účastníci kurzu se seznámí s tím, jak nahlížet do vlastních i cizích pocitů a emocí. Budou se je učit rozlišovat. Proběhne sebereflexe v analýze vlastních zdrojů a hrozeb. Uvědomí si, jaké jsou jejich osobnostní příležitosti a možnosti jejich využití v každodenní pedagogické práci. Vcítí se do emocí vlastních i druhých. Pracovat budou s technikami v rámci individuálního přístupu k žákům. Využitím prožitkových metod v kurzu se učí druhého vnímat i z jiného úhlu pohledu.

.....................................................................................................................................................................................

1-10 | 11-11 |