Jednotlivci

Psychoterapie, poradenství pro osobní rozvoj, koučing.

ŽIVOTPRO, z.ú. nabízí pro své klienty, kteří nemají finanční prostředky na soukromou terapii, koučing, psychoterapii či poradenství v osobním rozvoji možnost tyto služby využít. Díky financím, které organizace získala z benefičního představení Jaroslava Duška 4 dohody a 5 dohoda jsou například pro osoby zdravotně znevýhodněné, matky samoživitelky, ženy evidované na Úřadě práce, studenty atd. služby v naší organizaci dostupné.

Jak se v tématech zorientovat?

Pokud neumíte své téma pojmenovat a jen vnímáte, že by jste potřebovali poradit, zavolejte nám nebo napište. Pokud jste se v tématu našli, pak si můžete zvolit sami svého poradce nebo Vám vybereme takového, který má s daným tématem největší zkušenosti.

Potřebuji se jen poradit jak dál, ujasnit si myšlenky a zorientovat se ve své životní situaci (řeším partnera, rodinu, manželství, přátelství, vztahy v práci).

Koho jsme již podpořili a mohli tak díky nám využívat služeb organizace, které by pro ně bez podpory byly nedostupné. Například Neslyšící, plnoletí studenti, ženy na MD.

Individuální terapie, konzultace poskytuje Mgr. Daniela Kykalová

Jsem ženou, terapeutkou, pěstounkou, partnerkou, matkou.

Mnoho rolí a výzev jsem ve svém životě prošla. Témata z dětství a jejich "pandořinu" skříňku jsem poprvé otevřela na psychoterapeutickém výcviku a od té doby procházím mnohými kurzy, semináři, které mne vedou dál a pomáhají mi na cestě osobního rozvoje.

Již 10 let jsem i já průvodcem Ženám, které mají zájem se dále rozvíjet, které byly vychovávány jako hodné holky a zjišťují, že to není úplně cesta pro ně. Otevírám s Ženami témata jako je potlačený vztek, asertivita, vztah k sobě, nespokojenost se sebou.

Pracuji také s dětmi - mými klienty jsou děti, které prožívají úzkosti, strachy, zažily rozvod rodičů nebo úmrtí. Pomáhám dětem lépe fungovat v běžném životě, pokud mají narušenou citovou vazbou.

Ve své práci se zaměřuji na zkoumání vlastních vztahů k sobě samé, ale i k nejbližším osobám v životě klienta a to v různých životních období. Nahlížíme na aktuální konflikty a jejich důsledky ve vztazích s ohledem na minulá traumata, frustrace. Pro svou práci nevyužívám jednu metodu či východisko, ale pracuji s kombinací vícero metod a přístupů.