O nás

ŽIVOTpro z.ú.

Organizace ŽIVOTpro, vznikala pozvolna a postupně delší dobu. Čerpáme v naší práci z vlastních zkušeností, ale také z odborných příprav, které nás v životě potkaly. Název ŽIVOTpro byl zvolen proto, že nás neustále provázela při volbě jména slova jako prožitek, prožívej, žij. Uvědomovali jsme si, že život není jen o krásných věcech, ale patří tam prostě vše, co nás denně potkává. ŽIVOTpro znamená žití pro cokoliv, co nás obklopuje nebo pro to, co je uvnitř nás.

V rámci práce využíváme techniky:

Empatický rozhovor, nedirektivní a direktivní metody. Expresivní - převážně dramaterapie, artterapie, muzikoterapie, terapeutické karty aj. Dále využíváme konstelace a koučink. Pracujeme s metodami a aktivitami Etické výchovy. A mnoho dalších. Vše dle potřeb klienta.

Zakladatelka organizace, lektorka, pedagožka, terapeutka

Mgr. Daniela Kykalová

Daniela Kykalová

Zakladatelka organizace ŽIVOTpro z.ú. a terapeutka pro osobní rozvoj a vztahy

Dlouhou dobu jsem na cestě růstu a poznání. Zajímá mne osobní rozvoj, mezilidské vztahy (partnerské, rodičovské, přátelské) a vše od vědomí až po nevědomí osobnosti, a to jak sama u sebe, tak u ostatních. To, co v životě prožívám, je součástí puzzle mého bytí a stále nové a nové dílce do sebe zapadají. Jdu za poznáním a prožitky všeho zajímavého s čím souzním.Přijímám informace a zkušenosti z mnoha směrů a pak si vytvářím vlastní. Prošla jsem mnohými kurzy osobního rozvoje. Absolvovala jsem čtyřletý psychoterapeutický dynamický výcvik pod supervizí PhDr. Stanislava Kratochvíla, konstelační kurz u Jana Bílého, dvouletý kurz Etické výchovy a mnoho školení, seminářů a workshopů zaměřených na osobností rozvoj, práci s dětmi, rodinami, klienty, lektorskou činnost. Jsem zaangažovaná do pěstounství.

Mou součástí je také plynutí s přírodou, každý den je pro mne školou života, i když neabsolvuji nějaký kurz nebo školu. Vše, co jsem se dosud naučila, ráda sdílím a předávám dále.

Ve své práci se zaměřuji na vztahové poradenství a pedagogicko-terapeutickou intervenci u dětí s problémovým chováním, úzkostí, narušenu citovou vazbou, strachy a dětí ze "sešívaných rodin". Poskytuji také lektorskou a konzultační činnost ve školství k uvedeným tématům.